1. Definiții
Societatea KUVERTURA SHOP SRL, cu sediul în Galați, Str. Ing. Anghel Saligny, nr 91, J17/779/2018, CUI 39429203 capital social - 200 RON organizată în baza legii române.

SITE - Domeniu iuba.ro și subdomeniile acestuia.

CONȚINUT are următoarea definiție:
toate informațiile de pe SITE care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric;
conținutul oricărui e-mail trimis UTILIZATORILOR sau CLIENȚILOR săi de către Kuvertura Shop SRL prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat sau colaborator al Kuvertura Shop UTILIZATORULUI sau CLIENTULUI, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de Kuvertura Shop într-o anumită perioada;
informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Kuvertura Shop are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;

date referitoare la Kuvertura Shop, sau alte date privilegiate ale acesteia.


SERVICIU - serviciul de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile public disponibile ale SITEULUI iuba.ro, în sensul acordării posibilității CLIENTULUI să contracteze produse și/sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând și alte mijloace de comunicare la distanță.

MEMBRU - Persoană fizică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare între Kuvertura Shop și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui CONT.

CONT - ansamblul format dintr-o adresa de e-mail și o parolă care permite unui singur MEMBRU accesul la zone restricționate ale SITEULUI prin care se face accesul la SERVICIU.

CLIENT - Persoană care are sau obține acces la CONȚINUT și SERVICIU, ulterior creării CONTULUI de MEMBRU.

COMANDĂ - un document electronic ce intervine că formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Site.

DOCUMENT - prezentele Termeni și Condiții

CONTRACT la distanță - conform definiției cuprinse în OUG 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative art. 2 punctul 7, astfel cum aceasta a transpus Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor: orice contract încheiat între profesionist și consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanță organizat, fără prezența fizică simultană a profesionistului și a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul;

NEWSLETTER / ALERTĂ - mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, asupra produselor, serviciilor și/sau promoțiilor desfășurate de către Kuvertura Shop SRL într-o anumită perioadă, fără nici un angajament din partea Kuvertura Shop cu referire la informațiile conținute de acesta.

TRANZACȚIE - încasare sau rambursare a unei sume rezultată din vânzarea unui produs / serviciu de către Kuvertura Shop SRL, prin intermediul site-ului iuba.ro către Client, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Kuvertura Shop SRL sau prin transfer bancar, indiferent de modalitatea de livrare.

2. General
2.1. Documentul stabilește termenii și condițiile de utilizare ai Siteului/Conținutului/Serviciului de către Membru sau Client, în cazul în care acesta nu dispune de un alt acord de utilizare valid, încheiat între Kuvertura Shop SRL și acesta.
2.2. Folosirea, inclusiv dar nelimitandu-se la accesarea, vizitarea și vizualizarea, Conținutului/Serviciului, implică aderarea Membrului sau Clientului la prezentele termeni și condiții; Clientul se obligă să monitorizeze permanent termenii și condițiile care pot fi actualizate, modificate și completate. În cazul unor neînțelegeri se aplică Termenii și condițiile valabile la momentul comenzii și notificării acestuia în scris către Kuvertura Shop SRL.
2.3. Accesul la Serviciu se face exclusiv prin accesarea siteului public disponibil www.iuba.ro.
2.4. Prin folosirea Siteului/Conținutului/Serviciului, Membrul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natură produse Siteului, Conținutului, Serviciului Kuvertura Shop sau oricărui terț cu care Kuvertura Shop are încheiate contracte, în conformitate cu legislația română în vigoare.
2.5. În cazul în care Utilizatorul sau Clientul nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau își revoca acceptul dat pentru Document va trimite un e-mail pe adresa contact@iuba.ro cu precizarea că:
2.5.1. Acesta renunta la: accesul la Serviciu, alte servicii oferite de Kuvertura Shop prin intermediul Site-ului, primirea newslettere-lor/alertelor și/sau comunicărilor din partea Kuvertura Shop de orice natură (electronic, telefonic, etc)
2.5.2. Poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a nu fi de acord și/sau a nu acceptă documentul, sub formă în care acesta va fi disponibil în acel moment.
2.6. Pentru a-și exercită dreptul prevăzut la art 2.5, acesta poate să contacteze Kuvertura Shop sau să folosească legăturile din conținutul primit de la Kuvertura Shop destinate acestui scop.
2.7. În cazul în care Clientul a achitat contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de Kuvertura Shop și își revoca acordul exprimat în favoarea Documentului pe perioada derulării unei Comenzi, Kuvertura Shop va anula Comanda acestuia fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.
2.8. Acest Site este adresat doar Membrilor persoane fizice care au cel puțîn 18 ani, care au parcurs etapele înregistrării corespunzătoare și care nu au fost suspendați sau înlăturați de către Kuvertura Shop, indiferent de motivul suspendării sau al înlăturării. Posibilitatea de a comanda online este disponibilă doar persoanelor cu adresa de livrare în România. Devenind Membru, persoana declara faptul că întrunește condițiile susmenționate.

3. Conținut
3.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, este proprietatea exclusivă a Kuvertura Shop, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).
3.2. Membrului sau Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Kuvertura Shop, includerea oricărui conținut în afară site-ului Kuvertura Shop, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Kuvertura Shop asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul expres al Kuvertura Shop.
3.3. Orice conținut la care Membrul sau Clientul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Kuvertura Shop și acesta, și fără nici o garanție implicit sau expres formulată din partea Kuvertura Shop cu referire acel conținut.
3.4. Membrul sau Clientul poate copia, transfera și/sau utiliza conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu întră în conflict cu prevederi ale prezentului Document.
3.5. În cazul în care Kuvertura Shop conferă Membrului sau Clientului dreptul de a utiliza sub formă descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Membrul are sau obține acces în urmă acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea exista și nu reprezintă un angajament contractual din partea Kuvertura Shop pentru respectivul Membru, Client sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urmă acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.
3.6. Niciun conținut transmis către Membru sau Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Kuvertura Shop și/sau al angajatului sau colaboratorului Kuvertura Shop care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care această există, față de respectivul conținut.
3.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

4. Contact pentru Clienți și Membri
4.1. Kuvertura Shop publică pe site datele complete și corecte de identificare și contactare de către Client sau Membru.
4.2. Prin utilizarea formularului de contact sau al serviciului prezent pe site, Membrul sau Clientul permite automat Kuvertura Shop să îl contacteze prin orice mijloc disponibil incluzând și mijloacele electronice.
4.3. Completarea parțială sau integrală a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezintă în nici un fel un angajament din partea Kuvertura Shop de a contacta Membrul sau Clientul.
4.4. Accesarea Site-ului, folosirea informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificări adresate Kuvertura Shop se realizează în mod electronic, telefonic, sau orice alt mod de comunicare disponibil Membrului sau Clientului și Kuvertura Shop, considerându-se astfel că acesta consimte primirea notificărilor din partea Kuvertura Shop în modalitate electronică și/sau telefonică, incluzând și comunicări prin e-mail, mesaje scurte (SMS) sau prin anunțuri pe site.
4.5. Clientul declară expres că datele de contact furnizate îi aparțin (adresa de email, număr de telefon, adresa de livrare) și că vor putea fi folosite de către Kuvertura Shop în comunicările sale cu Clientul.

5. Newslettere și alerte
5.1. În momentul în care, Membrul sau Clientul își crează un Cont pe Site, acceptând Documentul (Termeni și Condiții), acesta are dreptul de a-și exprima sau nu acordul cu privire la primirea de newslettere și/sau alerte din partea Kuvertura Shop prin modalitate electronică și/sau telefonică, incluzând și comunicări prin e-mail, mesaje scurte (SMS) sau prin anunțuri pe site.
5.2. Datele preluate de la Membru în scopul expedierii newslettere-lor și/sau alertelor, pot și vor fi folosite de către Kuvertura Shop în limitele Politicii de confidențialitate.
5.3. Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor de către Membru sau Client se poate face în orice moment:
5.3.1. Folosind legătură special destinată din cadrul oricăror newslettere și/sau alerte primite (în partea de jos a e-mail-ului în secțiunea „Click aici pentru dezabonare”), acolo unde această opțiune este tehnic posibilă;
5.3.2. Prin modificarea acceptului sau de a primi newslettere și/sau alerte și folosind pagini din zonele restricționate, în cadrul Contului individual al Membrului, de pe www.iuba.ro.
5.3.3. Prin contactarea Kuvertura Shop la datele de mai sus, conform cu informațiile de contactare, și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.
5.4. Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru document și se aplică doar ulterior transmiterii intenției de renunțare.
5.5. Kuvertura Shop își rezervă dreptul de a selecționa persoanele cărora le va trimite newslettere și/sau alerte cât și dreptul de a elimina din baza sa de date orice Membru sau Client care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi newslettere și/sau alerte, fără nici un angajament ulterior din partea Kuvertura Shop, sau a vreunei notificări prealabile a acestuia.
5.6. Kuvertura Shop nu va include în newslettere și/sau alerte transmise Membrului sau Clientului, nici un alt fel de material publicitar sub formă de conținut care să facă referire la vreun terț care nu este partener comercial al Kuvertura Shop, la momentul expedierii newslettere-lor și/sau alertelor. 

6. Politică de confidențialitate

6.1. Kuvertura Shop poate colecta date cu caracter personal și date cu caracter special, pe paginile Siteurilor sale, numai cu acordul voluntar al Membrului sau al Clientului, în următoarele scopuri:
validarea, expedierea și facturarea comenzilor către acesta;
ulterior validării comenzii, pentru transmiterea de informații privind produsele, perioadele de livrare, anulări sau a probleme de orice natură referitoare la o comandă sau un contract, la serviciile sau produsele achiziționate de către acesta;
pentru a facilita accesul acestuia la serviciu;
trimiterea de newslettere și/sau alerte periodice, în format exclusiv electronic (e-mail) și/sau telefonic (apel telefonic, SMS);
scopuri statistice.

Prin crearea Contului, fiecare Membru sau Client și-a exprimat consimțământul ca Kuvertura Shop să colecteze și să administreze datele acestuia cu caracter personal, în condițiile și cu respectarea prevederilor Legii 677/2001. De asemenea, prin crearea Contului fiecare Membru sau Client și-a dat acordul ca Kuvertura Shop să transmită datele sale cu caracter personal către partenerii contractuali ai Kuvertura Shop, în vederea prelucrării respectivelor date. Partenerii Kuvertura Shop în vederea prelucrării datelor sunt persoane împuternicite conform Legii nr. 677/2001 și notificate la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Oricare Membru sau Client are dreptul de a obține de la Kuvertura Shop, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, în mod gratuit:
a) confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate la un moment dat;
b) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
c) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
d) notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform lit. b) sau c), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Oricare Membru sau Client are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, prin transmiterea către Kuvertura Shop a unei cereri întocmită în formă scrisă, datată și semnată, ca datele care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.
Oricare Membru sau Client are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare prin transmiterea către Kuvertura Shop a unei cereri întocmită în formă scrisă, datată și semnată, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.
6.2. Kuvertura Shop poate să colecteze involuntar și alte date (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume și versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alți parametri) furnizați de către browserul internet prin intermediul căruia se face accesul la site și pot fi folosite de către Kuvertura Shop pentru a îmbunătăți serviciile oferite Clienților sau Utilizatorilor săi, sau cu scop statistic; excepție face cazul în care sunt încălcate prevederi ale documentului, în eventualitatea cazului în care rezultatul acțiunilor Membrului/Clientului contravine intereselor sau produce pagube de orice natură de partea Kuvertura Shop și/sau al eventualilor terți cu care Kuvertura Shop are contracte de parteneriat în acel moment.

Politică de utilizare Cookie-uri pe www.iuba.ro

Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, un text special, deseori codificat, trimis de un server unui navigator web și apoi trimis înapoi (nemodificat) de către navigator, de fiecare dată când accesează acel server. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome, Mozilla) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului). Cookie-urile sunt folosite pentru autentificare precum și pentru urmărirea comportamentului utilizatorilor; aplicații tipice sunt reținerea preferințelor utilizatorilor și implementarea sistemului de „coș de cumpărături”. Aceste fișiere fac posibilă recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului. Cookie-urile asigura utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțîn eforturile Kuvertura Shop pentru a oferi servicii comfortabile utilizatorilor: ex: – preferințele în materie de confidențialitate online și istoricul coșului de cumpărături. De asemenea, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ajută la înțelegerea modalității în care un utilizator beneficiază de www.iuba.ro, permițând îmbunătățirea structurii și conținutului dar excluzând indentificarea personală a utilizatorului.

Kuvertura Shop folosește două tipuri de Cookie-uri: per sesiune și fixe (fișiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau închiderea aplicației/browser-ului web). Fișierele fixe rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioada în parametrii Cookie-ului sau până sunt șterse manual de utilizator. Cookie-urile folosite de partenerii operatorului unei pagini web, incluzând fără limitări utlizatorii paginii web, fac obiectul Politicii de Confidențialitate respective.

O vizită pe www.iuba.ro poate plasa: Cookie-uri de performanță a site-ului, Cookie-uri de analiză a vizitatorilor, Cookie-uri pentru geotargetting, Cookie-uri de înregistrare, Cookie-uri pentru publicitate sau Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate.

Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator și sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele. În general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în așa fel încât administrarea automată a Cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când cookie-urile sunt trimise către terminalul sau. Informații detaliate despre posibilitățile și modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicației (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite funcționalități ale www.iuba.ro. Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționarii eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Datorită flexibilității lor și a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri și cele mai mari folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile; dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite și utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo și altele.

Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor:

Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de produse și servicii.
Acces adaptat pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor.
Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search).
Măsurarea, optimizarea și caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul userilor.


Securitate și probleme legate de confidențialitate Cookie-urile NU sunt viruși și folosesc formate tip plain text; nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplica sau replică pe alte rețele pentru a se rula sau replică din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși. Întrucât cookie-urile pot fi folosite pentru scopuri negative deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte siteuri, fiind folosite că o formă de Spyware (spionaj privind activitatea consumatorului), multe produse anti-spyware marchează cookie-urile în mod constant pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

În general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site. Deoarece protecția identității este foarte valoroasă și reprezintă dreptul fiecărui utilizator de internet, este indicat să se știe ce eventuale probleme pot crea cookie-urile. Pentru că prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informații între browser și website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate. Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmplă dacă browserul se conectează la server folosind o rețea necriptata (ex: o rețea WiFi nesecurizata). Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greșite ale cookie-urilor pe servere. Este foarte important că Utilizatorul să aleagă metodă cea mai potrivită de protecție a informațiilor personale și să:

Particularizeze setările browserului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflectă un nivel confortabil pentru voi al securității utilizării cookie-urilor.
Seteze termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces.
Ia în considerare setarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul. Această este o varianta de a accesa site-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii navigare.
Instaleze și să actualizeze constant aplicații antispyware.


Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, împiedică browserul de la a accesa website-uri care ar putea să exploateze vulnerabilitățile browserului sau să descarce software periculos. Se recomandă actualizarea programelor de navigare în mod constant, pentru că multe dintre atacurile bazate pe cookie-uri se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor. Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimbă setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în “opțiuni” sau în meniul de “preferințe” al browserului.


6.3. Clientul are dreptul de a se opune colectării datelor sale personale și să solicite ștergerea acestora, revocandu-și astfel acordul dat pentru document, și renunțând astfel la orice drept implicit specificat în acesta și fără nicio obligăție ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără că vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese, dar numai în conformitate cu art. 2.8.
6.4. Pentru exercitarea drepturilor cf art. 6.3, Clientul sau Membrul se va adresa Kuvertura Shop, conform datelor de contact disponibile pe site, valabile la acea dată.
6.5. Folosindu-se de formularele disponibile pe site, Clientul sau Membrul are dreptul de a modifică datele pe care le-a declarat inițial pentru a reflectă orice modificare survenită, în cazul în care această există.
6.6. Kuvertura Shop nu solicită și nu stochează nici un fel de informații referitoare la cardul sau cardurile bancare ale Clientului, acestea fiind procesate direct pe serverele furnizorului de servicii de plata online.
6.7. Politică de confidențialitate Kuvertura Shop se referă doar la datele furnizate voluntar de către Client sau Membru exclusiv pe site. Kuvertura Shop nu răspunde pentru politică de confidențialitate practicată de către oricare alt terț la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natură acestora, în afară siteului.
6.8. Kuvertura Shop se obligă că datele colectate ale Clientului/Membrului să fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate și să nu facă publică, să vândă, închirieze, licentieze, transfere, etc. baza de date conțînând informații referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Membrului/Clientului vreunui terț neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate.
6.9. Excepție de la prevederile art. 6.8 va face situația în care transferul/accesarea/vizualizarea/etc este cerută de către organele abilitate în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare la dată producerii evenimentului.
6.10. Procesatorul de carduri bancare agreat de către Kuvertura Shop are dreptul de a accesa/vizualiza orice tip de date/documente, generate în urmă unei comenzi emise, comenzi anulate, contract, contract anulat sau al unui contract onorat, pentru a investiga oricare Tranzacție, în cazul în care această există.
6.11. Kuvertura Shop garantează că datele personale ale unui Utilizator, colectate prin intermediul formularului de contact, vor fi folosite numai până la soluționarea problemei comunicate de acesta, după care vor deveni date cu caracter exclusiv statistic.
6.12. Kuvertura Shop nu răspunde pentru defecțiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este găzduită baza de date care conține aceste date.

7. Politică de vânzare online
7.1. Accesul la serviciu
7.1.1. Accesul la serviciu este permis oricărui Membru care posedă sau își creează un Cont pe site.
7.1.2. Pentru a i se permite accesul la serviciu, Membrul va trebui să accepte prevederile Documentului.
7.1.3. Kuvertura Shop își rezervă dreptul de a limita accesul clientului la Serviciu și campanii marketing (de a nu-l include în campania de promovare și fidelizare, de a-i permite să comande doar cu plata în avans, etc) precum și dreptul de a anula comenzile deja plasate în următoarele cazuri: plasarea și refuzarea a mai mult de două comenzi în sistemul de plata la livrare, mai mult de 2 comenzi ulterior anulate de către Client prin utilizarea butonului „Anulează comandă” sau notificare din partea lui trimisă în scris pe adresa de email contact@iuba.ro sau modificarea comenzilor în sensul renunțării la 10 de produse lunar din comenzile plasate, prin comunicare în scris din partea Clientului către adresa de email contact@iuba.ro, folosirea unui limbaj tendențios, încălcarea dreptului de proprietate intelectuală etc., accesul și existența Contului Clientului ar putea prejudicia în vreun fel Kuvertura Shop. Kuvertura Shop își rezervă acest drept cu excepția cazurilor permise de la art. 7.3.7 și oricare criteriu menționat mai sus se îndeplinește primul. Acest drept poate fi exercitat în orice moment și nu este necesară notificarea Clientului în acest sens.
7.1.4. Fiecare Membru poate avea un singur Cont. Este interzisă partajarea unui Cont între mai mulți Membri/Clienți.
7.1.5. În situația în care se descoperă accese partajate de mai mulți Clienți, Kuvertura Shop își rezervă dreptul de a anula sau a suspenda accesul Clientului la Conținut sau Serviciu. Dacă există comenzi plasate din conturile suspendate sau anulate, acestea vor fi anulate automat.
7.1.6. Kuvertura Shop poate refuza o comandă în urmă unei notificări prealabile adresate Clientului, fără a exista obligații între părți și fără că o parte să poată pretinde daune, pentru următoarele situații:
eșuarea / invalidarea tranzacției online;
neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului / a tranzacției;
furnizarea de date incomplete sau incorecte de către Client;
activitatea Clientului poate produce daune site-ului www.iuba.ro, societății KUVERTURA SHOP SRL și /sau partenerilor săi;
Clientul folosește Serviciul într-un mod neconform uzanțelor normale și bunei-credințe sau își exercită drepturile în scopul de a vatăma sau păgubi Kuvertura Shop ori într-un mod excesiv și nerezonabil, contrar bunei-credințe;
livrări consecutiv eșuate din culpa Clientului;
alte motive justificate (de ex. : plasarea și renunțarea nejustificată la mai mult de trei comenzi într-un interval de 30 zile).
7.2. Produse și servicii
7.2.1. Kuvertura Shop poate publica pe site informații despre produse, servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Kuvertura Shop are încheiate contracte sau acorduri de parteneriat, într-o anumită perioada și în limita stocului disponibil.
7.2.2. Produsele și/sau serviciile achiziționate prin intermediul serviciului sunt destinate exclusiv uzului personal al Clientului.
7.2.3. Kuvertura Shop poate limita capacitatea de achizionare a unor produse sau servicii disponibile pe site la un moment dat, unuia sau mai multor Clienți, pe motive întemeiate.
7.2.4. Toate tarifele aferente produselor sau serviciilor prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON) și includ TVA.
7.2.5. Facturarea produselor achiziționate se face exclusiv în RON folosind informațiile furnizate de Client în formularul destinat. Kuvertura Shop nu răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate de Client pentru factură sau de imposibilitatea deducerii unor cheltuieli datorită informațiilor furnizate incorecte de către Client. Facturile se emit astfel: pentru plățile efectuate anterior primirii produselor și serviciilor se emite factură de avans iar pentru plățile efectuate la momentul primirii produselor se emite factură finală la momentul expedierii către Client (predării către curier). Pentru corecții (anulări, retur) se emit facturi de storno. Toate facturile sunt emise și înregistrate automat și incluse în raportările fiscale. Nu se acceptă corecții cu excepția acelor modificări ale facturilor efectuate prin metodele și la termenele legale.
7.2.6. Plata produselor și/sau a serviciilor achiziționate prin intermediul serviciului se poate face atât online cu cardul de debit sau credit, prin transfer bancar cât și la livrare către curier numai în numerar.
7.2.7. În cazul plăților online cu cardul Kuvertura Shop nu este / nu poate fi făcută responsabilă pentru niciun alt cost suplimentar suportat de client, incluzând dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai clientul.
7.2.8. Informațiile din evenimentele de vânzare folosite pentru descrierea produselor, caracteristici și greutate disponibile pe site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / link-uri către alte siteuri etc) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Kuvertura Shop, acestea fiind cu titlu de prezentare. Kuvertura Shop poate retrage o oferta de produse sau o poate modifica în orice moment până la plasarea comenzii, fără a datora daune sau alte penalități către nici un potențial client.
7.2.9. În imaginile produselor și/sau serviciilor Kuvertura Shop își rezervă dreptul de a utiliza și alte produse (accesorii / etc) care pot să nu fie incluse în costurile produselor respective și implicit nu vor fi livrate la achiziția produselor. În acest caz, se precizează expres în descrierea produselor ce bun este de vânzare și se marchează și în imagine.
7.2.10. În cazul puțin probabil când Kuvertura Shop nu va putea onora o parte din produse, acesta va notifica pe e-mail Clientul, oferindu-i posibilitatea de anulare a comenzii sau scoaterea din comandă a produsului ce nu mai poate fi livrat

7.3. Comandă online
7.3.1. Clientul poate efectua comenzi de produse comercializate la un moment dat, exclusiv pe site. Prețul afișat pe site la momentul comenzii nu se va modifică, fiind ferm. Pentru o oferta care a expirat nu mai pot fi plasate comenzi. Kuvertura Shop poate modifica oricând prețuri, oferte, cantități conform criteriilor interne (locația geografică, disponibilitate stoc etc) cu respectarea comenzilor/contractelor deja plasate. Kuvertura Shop nu poate fi obligată să păstreze un anume preț decât pentru comenzile plasate; potențialii clienți care vizualizează ofertele dar nu plasează comenzi nu pot solicita un preț/oferta diferit de cel afișat pe site-ul www.iuba.ro. 
7.3.2. Prin finalizarea comenzii Clientul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la dată plasării comenzii, denumită în cadrul acestui document și comandă emisă.
7.3.3. Contractul la distanță este considerat încheiat de către Kuvertura Shop atunci când comandă plasată de către Client este confirmată electronic de către Kuvertura Shop, în urma recepției tuturor produselor (dpdv cantitativ și calitativ) din acea comandă de către Kuvertura Shop (direct sau prin subcontractori). Înainte de a valida comandă Clientului și înainte de a expedia produsele, Kuvertura Shop are dreptul să contacteze Clientul, prin orice mijloc disponibil / agreat de Kuvertura Shop (telefonic sau e-mail), pentru a obține confirmarea personală de către Client a datelor sale de identificare și livrare. Clienții acceptă că Kuvertura Shop nu poate fi forțat să valideze/livreze produse către persoane care nu au confirmat datele de livrare și identificare.
7.3.4. Kuvertura Shop va denunța unilateral și va anula automat comanda efectuată de către Client, chiar și fără notificare prealabile adresată Clientului, fără nici o obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:
7.3.4.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a tranzacției, în cazul de plăți online;
7.3.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Kuvertura Shop, în cazul plății online;
7.3.4.3. datele furnizate de către Client privind livrarea (adresa, date contact), pe site sunt incomplete sau incorecte;
7.3.4.4. activitatea Clientului pe site poate și/sau produce daune de orice natură de partea Kuvertura Shop și/sau partenerilor acestuia;
7.3.4.5. realizarea a mai mult de două livrări consecutive, eșuate;
7.3.4.6. pentru alte motive obiective.
7.3.5. În cazul în care Clientul renuntă la o comandă cu plata efectuată în avans, prin transfer bancar confirmat sau prin soluția online de plata cu cardul și în care banca emitentă a cardului Clientului a autorizat tranzacția bancară, suma aceasta va fi rambursată de către Kuvertura Shop în maxim 14 zile de la data la care Kuvertura Shop a luat la cunoștiință de acest fapt.

7.3.6. În cazul în care unele produse comandate de către Client printr-o comandă efectuată cu plata efectuată în avans (prin transfer bancar confirmat sau prin soluția online de plata cu cardul) nu mai sunt disponibile pe stoc din motive independente de Kuvertura Shop, Kuvertura Shop va informa clientul asupra acestui fapt imediat ce cunoaște indisponibilitatea și va dispune rambursarea sumelor achitate în avans în termen de maxim 14 zile de la notificarea clientului. 
7.3.7. O comandă plasată poate fi modificată numai în următoarele situații și doar la solicitarea Clientului. Clientul va solicita acest lucru în scris, trimițând un e-mail pe contact@iuba.ro menționând clar solicitarea și numărul comenzii.
a. Clientul renuntă la un produs și notifică Kuvertura Shop înainte de expedierea comenzii
b. Creșterea cantității dintr-un produs deja existent într-o comandă, produs ce se află într-o campanie activă la momentul solicitării suplimentării comenzii
c. Întârzierea livrării cu maxim două săptămâni peste limita maximă de livrare
d. Modificarea adresei de livrare
e. Cumularea comenzilor (valabil doar pentru comenzile cu plata la livrare) cu perioade de livrare apropiate (maxim o zi diferența a ultimei zile din interval). În situația cumulării unei comenzi, comanda inițială se anulează și statusul acesteia va apărea că fiind "comandă anulată", iar produsele aferente comenzii cumulate se vor adaugă în comandă cu care se solicită cumularea.
f. Modificarea metodei de plata
g. Modificare date pentru facturare. Pentru facturile emise deja nu se pot efectua modificări privind persoană juridică/fizică (înlocuire cu o nouă persoană), doar corecturi (ale denumirii/nume, date contact etc).

7.3.8. Comenzile nu pot fi modificate, în cazul în care Clientul optează pentru plata online sau prin transfer bancar a contravalorii acestora.
7.3.9. În cazul în care un Client își modifică datele personale, folosind formularele disponibile pe site, toate comenzile în derulare existente la acel moment, își păstrează datele definite/acceptate de către Client înainte de momentul modificării, luându-se în considerare pentru livrare și contact, noile date modificate corespunzător.
7.3.10. O comandă plasată poate fi anulată înainte de expedierea acesteia prin intermediul butonului "Anulează comandă" din Contul Clientului sau prin solicitarea Clientului în scris trimițând un e-mail pe contact@iuba.ro, menționând clar anularea și numărul comenzii.
7.3.11. La orice comandă plasată clientul este obligat să verifice și să accepte cadrul contractual.
7.4. Comandă telefonică
7.4.1. Clientul / Membrul nu poate efectua comenzi telefonice. Clientul / Membrul nu poate solicită modificarea comenzii la telefon.
7.5. Contract și finalizare
7.5.1. Kuvertura Shop va emite și transmite către Client toate documentele necesare care să ateste achiziționarea produselor/serviciilor de către Client conform legislației în vigoare.
7.5.2. Kuvertura Shop va facilita informarea Clientului asupra stadiului de finalizare în care se află comanda sa prin trimiterea unui e-mail de informare la adresa indicată de acesta. Factură emisă va cuprinde toate mențiunile obligatorii în conformitate cu art. 319 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și va putea fi descărcată în format pdf din contul Membrului.
7.5.3. Contractul la care se adaugă documentele care atestă livrarea către Client a coletului de către curier (AWB semnat și decontat) din partea Kuvertura Shop, devine Contract onorat.
7.5.4. Contractul este încheiat pe durata determinată. Acesta va fi considerat ca fiind încetat în momentul în care părțile își vor fi executat obligațiile reciproce în termenele și condițiile stabilite prin prezentul Document.

7.5.5. În cazul în care există diferențe între lista cu produse livrate (așa cum poate fi accesată din "Contul meu") și conținutul coletului, Clientul are obligația de a notifica Kuvertura Shop și curierul (dacă constatarea s-a făcut în prezența acestuia) în maximum 24 de ore de la recepția coletului telefonic sau prin e-mail către adresa contact@iuba.ro cu detaliile aferente (foto, explicații etc). Dacă Clientul nu a făcut constatarea în prezența curierului acesta NU mai poate invocă diferențele.


7.6. Transport
7.6.1. Costurile transportului în sistem de curierat a produselor achiziționate pe site-ul www.iuba.ro de la Kuvertura Shop sunt următoarele: a) taxa de livrare și b) taxa de manevrare (materiale împachetare și protecție, alte costuri pentru produse fragile, grele, dimensiuni atipice etc). Toate costurile se calculează și sunt comunicate Clientului la momentul plasării comenzii în funcție de criteriile specifice comenzii (volum, greutate, materiale). Kuvertura Shop estimează pe baza unor indicatori interni costul transportului și Clientul acceptă în mod expres prin plasarea comenzii estimările pentru costul transportului, indiferent de datele care au stat la baza determinării acestui cost. În consecință, Clientul nu poate solicita ulterior plasării comenzii un cost inferior al transportului pe baza unor cantariri sau masurari proprii ale coletului. 

7.6.2. Timpul de livrare al unei comenzi reprezintă un interval de zile influențat de: transportul bunurilor de la furnizorul de marfă al Kuvertura Shop, timpii de procesare în centrul logistic al furnizorului inițial și în depozitul Kuvertura Shop, zile lucrătoare din luna, numărul produselor din comandă și timpii de procesare a fiecărui produs etc. 
Livrările se vor efectua de regulă în interiorul perioadei asumate la plasarea comenzii (variază între 2 zile și 4 săptămâni) și Clientul poate obține informații privind statusul livrării în orice moment. În cazul în care produsul poate fi livrat cu depășirea termenului susmenționat, Kuvertura Shop va informa de îndată Clientul prin E-mail oferind două opțiuni: Clientul poate fie renunta (în scris) la comandă/produs fie acceptă noul termen de livrare propus. În eventualitatea în care plata a fost efectuată în avans prealabil livrării, sumele plătite vor fi rambursate în totalitate conform legii, în termen de maximum 14 zile de la dată renunțării.

7.6.3 Kuvertura Shop poate avea campanii promoționale privind livrare gratuită (perceperea unei taxe de livrare - așa cum e definită la 7.2.9, în suma 0 ron (zero)). Livrarea gratuită se aplică pentru achiziția de bunuri cu valoare totală peste 200 RON, numai în anumite condiții, incluzând dar nelimitandu-se la:
a. greutatea coletului sub 5 kg.
b. menținerea contractului/comenzii în formulă inițială (fără modificări/amânări).
c. modificarea comenzii la inițiativa Kuvertura Shop: modificări privind perioada de livrare (în special amânări), produse care devin indisponibile, alte erori de sistem etc. 


7.7. Calitate și garanții
7.7.1. Kuvertura Shop respectă prevederile de garanție conform legislației românești în vigoare. Detalii clare legate de aceste garanții sunt date de către fișele produselor și niciun membru nu poate solicita o garanție extinsă, mai mult decât cea menționată. Garanția se aplică condițiilor normale de utilizare și este valabilă numai pentru produsele achiziționate și plătite de Client de la Kuvertura Shop. Produsele beneficiază de o garanție de conformitate conform prevederilor Legii 449/2003, astfel cum această a transpus Directiva 1999/44/CE privind vânzarea de bunuri de consum și garanțiile conexe sau dacă în prezentarea produsului este precizat un termen extins de garanție se aplică termenul mai lung. Răspunderea Kuvertura Shop, conform prevederilor art. 9-14 din Legea 449/2003, este angajată dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea produsului. Garanția presupune rambursarea valorii pentru produsele neconforme pentru care Clientul notifica comerciantul în scris în termenul legal; Kuvertura Shop nu înlocuiește și nu repara produsele defecte sau neconforme. Produsele neconforme redevin proprietatea Kuvertura Shop. Clientul nu este îndreptățit la despăgubiri sau penalități pentru produsele neconforme și prin plasarea comenzii declara că acceptă să primească contravaloarea produselor și transportului în cazul lipsei de conformitate.

7.8. Renunțarea la contract și returnarea produselor
7.8.1. Clientul Kuvertura Shop poate returna produsele achiziționate prin intermediul unui Contract și este îndreptățit să primească întreagă contravaloare plătită pentru produse, în următoarele situații:
7.8.1.1. Produsele prezintă deteriorări severe care le fac neconforme;
7.8.1.2. Produsele livrate sunt diferite (specificații, cantitate, etc) față de comanda plasată;
7.8.1.3. Produsele prezintă defecte de fabricație
7.8.1.4 Clientul s-a retras din contract în termenul de 30 zile de la dată livrării comenzii. Astfel Kuvertura Shop extinde în avantajul clientului termenul minimal de 14 zile prevăzut în art. 9 din OUG 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
7.8.2. Kuvertura Shop nu poate oferi acoperirea costurilor de transport pentru produsele returnate ( indiferent de motivul returnării), acestea vor fi suportate de catre Client. Returul se produce dacă se folosește formularul menționat la art 7.8.3 pct a). Prin completarea formularului de retur, Clientul are posibilitatea de a selecta produse simultan din una sau mai multe comenzi returnabile (cele în termen maxim de 30 zile). Adresa de returnare produse este comunicata prin email de catre Kuvertura Shop SRL și se va aplica art 13 alin 3 și art 14 din Ordonanță De Urgență nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

7.8.3. Înainte de expirarea perioadei de retragere, Clientul informează Kuvertura Shop cu privire la decizia să de retragere din contract. În acest scop, Clientul poate alege una dintre următoarele variante:
a) de a folosi modelul de formular de retragere disponibil pe site-ul iuba.ro în secțiunea Returul produselor;
b) de a face orice altă declarație neechivocă în care își exprimă decizia de retragere din contract.

7.8.4. Clientului care a notificat Kuvertura Shop conform art 7.8.3, îi revine responsabilitatea de a se asigura că produsele la care a făcut referire au fost returnate sau înmânate către Kuvertura Shop sau unei persoane autorizate de Kuvertura Shop să recepționeze produsele (de obicei firma de curierat rapid), fără întârziere nejustificată și în decurs de cel mult 30 zile de la dată la care acesta a comunicat Kuvertura Shop decizia să de retragere din contract. Termenul este respectat dacă produsele sunt expediate de Client înainte de expirarea perioadei de 30 zile împachetate corespunzător pentru protejarea pe durata transportului. 

7.8.5. Clientul Kuvertura Shop nu va putea să returneze produsele achiziționate și/sau nu va pretinde orice alte daune-interese/despăgubiri, în următoarele situațîi:

7.8.5.1. În cazul în care cererea de returnare pentru oricare din situațiile prevăzute în art. 7.8.1 are dată de expediere a notificării intenției de returnare care depășește perioada de 30 zile prevăzute conform art 7.8.2, calculată din ziua lucrătoare următoare datei contractului onorat.
7.8.5.2. În cazul în care se returnează un produs având că motivație una dintre situațiile prevăzute în art. 7.8.1, iar produsul returnat nu este în aceeași stare în care a fost livrat (cu documentele care l-au însoțit, cu toate componentele).
7.8.5.3. În cazul în care produsele au fost confecționate după specificațiile prezentate de Client sau personalizate în mod clar.
7.8.5.4. În cazul în care au fost comandate și livrate produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Client (aceste produse sunt marcate în prezentare ca produse nereturnabile).
7.8.5.5. În cazul în care au fost comandate și livrate produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente.
7.8.6. Membrul/Clientul va fi informat în e-mailul de plasare a comenzii dacă acesta este returnabil sau nu și dacă există costuri în caz de retur. Produsele ce constituie un kit/set trebuie returnate ca un kit/set.
7.8.7. În cazul retragerii din contract a Clientului, Kuvertura Shop îi rambursează acestuia toate sumele pe care le-a primit drept plata din partea să, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la dată la care este informat de decizia de retragere din contract a Clientului conform art. 7.8.2. și 7.8.3. Returnarea se face folosind aceleași modalități de plata că și cele folosite de Client pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care Clientul a fost de acord cu o altă modalitate de plata și cu condiția de a nu cădea în sarcina Clientului plata de comisioane în urmă rambursării.
7.8.8. Clientul Kuvertura Shop poate returna produsele achiziționate prin intermediul unui Contract și este îndreptățit să primească parțial contravaloarea plătită pentru produse dacă acestea sunt într-o stare de diminuare a valorii de revanzare (nu au toate componentele, nu au documentația inițială sau alte cauze care modifică produsul inițial).

7.8.9 Dacă clientul nu împachetează corespunzător pentru protejarea/manipularea produselor returnate, curierul este îndreptățit să nu preia, pe cheltuiala Kuvertura Shop bunurile notifiate pentru retur. Dacă clientul trimite produsele împachetate necorespunzător pentru protejare/manipulare prin altă metodă (alt curier, poștă română, predare personală etc) este răspunzător de orice distrugeri, defecte, descompletari constatate la recepția returului. Prevederile de mai sus Nu se referă la ambalajul original al produselor ci la orice ambalaj care conform standardelor de curierat precizate pe pagină curier sunt în măsură să protejeze produsele în funcție de specifcul lor (material, dimensiuni etc).

8. Fraudă
8.1. Kuvertura Shop nu solicită Clienților sau Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS/ etc) informații referitoare la date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole personale.
8.2. Clientul / Membrul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea unui terț a datelor sale confidențiale.
8.3. Kuvertura Shop declină orice responsabilitate, în situația în care un Membru / Client ar fi / este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde că este/reprezintă interesele Kuvertura Shop.
8.4. Clientul sau Membrul va informa Kuvertura Shop asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.
8.5. Kuvertura Shop nu promovează SPAM-ul. Orice Membru/client care a furnizat explicit adresa să de e-mail pe site poate opta pentru dezactivarea contului de client aferent acestei adrese de e-mail.
8.6. Comunicările realizate de către Kuvertura Shop prin mijloace electronice de comunicare la distanță (i.e. e-mail) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conținutului.
8.7. Următoarele scopuri vor fi considerate tentativă de fraudare a Siteului/Conținutul și/sau Kuvertura Shop. Kuvertura Shop își rezervă dreptul de a pune în mișcare urmărirea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat să, sau a(u) atins acest(e) scop(uri):
8.7.1. de a accesa datele de orice tip ale altui Membru/Client prin folosirea unui cont sau prin orice altă metodă.
8.7.2. de a altera sau de a modifica conținutul Siteului sau orice corespondență expediată prin orice modalitate de către Kuvertura Shop către Membru / Client.
8.7.3. de a afecta performanțele serverului/serverelor pe care rulează siteul.
8.7.4. de a accesa sau de a divulga oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară, conținutul expediat prin orice mijloc de către Kuvertura Shop către Membru/ Client atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conținutului.

9. Limitare de responsabilitate
9.1. Kuvertura Shop nu poate fi ținută responsabilă în nici un fel în fața niciunui Membru/Client care utilizează Siteul sau Conținutul, altfel decât în limita articolelor ce constituie Termeni și Condițîi.
9.2. În cazul în care un Membru/Client consideră că un Conținut expediat prin orice mijloc de către Kuvertura Shop violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate să contacteze pentru detalii Kuvertura Shop, conform detaliilor de contact la contact@iuba.ro astfel încât Kuvertura Shop să poată lua o decizie în cunoștință de cauza.
9.3. Kuvertura Shop nu garantează Membrului sau clientului acces pe site sau la serviciu, în lipsa înregistrării de către acesta din urmă prin parcurgerea etapelor de înregistrare de pe site, și nu îi conferă dreptul de a descarca sau de a modifica parțial și/sau integral conținutul, de a reproduce parțial sau integral conținutul, de a copia, sau de a exploata orice conținut în orice altă manieră, sau de a transfera vreunui terț orice conținut asupra căruia are și/sau a obținut acces, în baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al Kuvertura Shop.
9.4. Kuvertura Shop nu răspunde de conținutul, calitatea sau natură altor site-uri la care se ajunge prin legături din conținut, indiferent de natură acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii acestora.
9.5. Kuvertura Shop este exonerata de orice vină în cazul utilizării siteurilor și/sau al conținutului transmis către Membru sau Client, prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.), prin intermediul siteurilor, e-mail-ului sau al unui angajat al Kuvertura Shop, atunci când această utilizare a conținutului poate sau produce pagube de orice natură Membrului, Clientului și/sau oricărui terț implicat în acest transfer de Conținut.
9.6. Kuvertura Shop nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte ca:
9.6.1. serviciul va fi potrivit cerințelor clientului
9.6.2. serviciul va fi neîntrerupt, sigur sau fără erori de orice fel
9.6.3. produsele/serviciile obținute gratis sau contra-cost prin intermediul serviciului vor corespunde cerințelor sau așteptărilor clientului
9.7. În limita prevederilor Termeni și Condițîi, operatorii, administratorii și/sau proprietarii site-ului nu sunt sub nici o formă responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din, dar nelimitandu-se la, achiziții, oferte speciale, promoții, promovări, sau oricare alt tip de relație / legătură / tranzacție / colaborare / etc. care pot apărea între client sau Membru și oricare dintre cei care își fac promovare directă sau indirectă prin intermediul siteului. 

10. Forță majoră și cazul fortuit
10.1. Exceptând cazurile în care nu au prevăzut în mod expres altfel, nici una din părțile unui contract încheiat, care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care îi incumbă în baza contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră.
10.2. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este obligat să aducă la cunoștință celeilalte, imediat și în mod complet, producerea acestuia și să ia orice măsuri care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.
10.3. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este exonerat de la această obligație numai în cazul în care evenimentul o împiedică să o ducă la bun sfârșit.
10.4. Dacă în termen de 15 zile de la dată producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a acestui contract fără că vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

10.5. Partea care invocă evenimentul de forță majoră trebuie să facă dovadă imposibilității executării obligațiilor în termen de 30 zile de la dată producerii evenimentului dar în limitele art. 10.3.

11. Litigii
11.1. Prin folosirea/vizitarea/vizualizarea/etc siteurilor și/sau al oricărui conținut trimis de către Kuvertura Shop Membrului/Clientului prin accesare și/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declara de acord cel puțin cu prevederile "Termeni și condiții".
11.2. Orice dispută cu referire la prezentele Termeni și Condiții care ar putea să apară între Membru/Client și Kuvertura Shop se va rezolva pe cale amiabilă.
11.3. Orice dispută, de orice fel, care ar putea să apară între Membru și Kuvertura Shop SRL sau partenerii săi, se va rezolva pe cale amiabilă. Dacă această nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de către instanța competență, conform prevederilor legale aplicabile
11.4. Având în vedere dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 524/2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE, Kuvertura Shop oferă Membrului/Clientului posibilitatea de a opta pentru soluționarea pe cale extrajudiciară a eventualelor litigii, prin utilizarea platformei europene de soluționare online a litigiilor (platforma SOL), instrument digital creat de Comisia Europeană pentru a facilita soluționarea independența, imparțială, transparență, eficace, rapidă și echitabilă, pe cale extrajudiciară, a litigiilor care privesc obligațiile contractuale rezultate din contractele de vânzare sau de prestare de servicii online dintre un consumator care își are reședința în Uniune și un comerciant stabilit în Uniune . 
11.5. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalida, indiferent de cauza, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.
11.6. Prezentul document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația română. Legea aplicabilă – Jurisdicția Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Kuvertura Shop SRL și Clienți / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competențe.

12. Dispoziții finale
12.1. Kuvertura Shop SRL își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale site-ului/structurii acestuia/serviciului precum și orice conținut fără notificare prealabilă a Membrului sau Clientului.
12.2. În limita prevederilor Termeni și Condiții, Kuvertura Shop SRL nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauza, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul site-ului.
12.3. Kuvertura Shop SRL își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a site-ului, cu respectarea legislației în vigoare. 

13. Contact și alte informații
13.1. În cazul în care există întrebări sau sugestii în legătură cu Kuvertura Shop SRL sau site-ul său iuba.ro, va rugăm să ne contactați prin e-mail la contact@iuba.ro

13.2. Orice comentarii, întrebări, feedback, idei, sugestii, alte comunicări sau informații despre sau referitoare la site-ul www.iuba.ro, funcționalitatea sau îmbunătățirea acestuia vor rămâne proprietatea KUVERTURA SHOP SRL.